Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Ostatní
Zákaz pálení ve Středočeském kraji
26.05.202310.06.2023
Záměr obce Vrbová Lhota - Uložení vodovodní přípojky do pozemků obce
26.04.202326.06.2023
Záměr obce Vrbová Lhota prodat pozemek
09.02.202326.02.2023
Záměr obce Vrbová Lhota zřídit věcné břemeno k vybudování vodovodní přípojky
09.02.202326.02.2023
Záměr obce Vrbová Lhota - Uložení plynové přípojky do pozemků obce
09.02.202326.02.2023
Odbor výstavby a územního plánování
Prodloužení platnosti - NYPEČ zdvojení Pečky - Vrbová Lhota
16.03.202301.04.2023
Zahájení řízení o prodloužení platnosti - NYPEČ zdvojení Pečky - Vrbová Lhota
02.02.202320.02.2023
Vyhlášky odboru dopravy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
10.03.202329.03.2023
Katastrální úřad
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
23.02.202301.01.2024
Státní pozemkový úřad
Veřejná vyhláška - Šetření hranic KoPU Pečky
26.01.202311.02.2023
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Písková Lhota.
23.01.202331.12.2023
Rozpočet obce
Schválené rozpočtové opatření č.-2-2023
01.06.202331.12.2023
Výkazy ZŠ a MŠ Vrbová Lhota za rok 2022
09.05.202326.06.2023
Závěrečný účet obce za rok 2022
03.05.202326.06.2023
Schválené rozpočtové opatření č.-1-2023
08.03.202331.12.2023
Zpráva o výsledku hospodaření obce Vrbová Lhota za rok 2022
23.02.202331.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce - S K Vrbová Lhota 98 z.s.
21.02.202321.01.2026
Schválené rozpočtové opatření č. 7-2022
26.01.202331.12.2023
DSO - Pečecký region
DSO Pečecký region - Závěrečný účet za rok 2022
03.05.202319.05.2023
Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva 31.5.2023 - Program
22.05.202331.05.2023
Zasedání zastupitelstva 17.4.2023 - Program
06.04.202317.04.2023
Zasedání zastupitelstva 27.2.2023 - Program
16.02.202327.02.2023
Zasedání zastupitelstva 6.2.2023 - Program
30.01.202306.02.2023
Finanční úřad
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
24.04.202326.05.2023
Vodovod a kanalizace
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
03.05.202305.06.2023
Volba prezidenta České republiky 2023
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta Čr
17.01.202301.02.2023
Výsledky hlasování v prvním kole volby prezidenta Čr ve Vrbové Lhotě
15.01.202330.01.2023
Volba prezidenta Čr - Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
05.01.202331.01.2023
Volba prezidenta Čr - Volební stanoviště pro voliče nacházející se v izolaci nebo karanténě
03.01.202330.01.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce