Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2017
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
Územní plán Ratenice - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání
24.10.201730.11.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu Poděbrady
29.03.201712.04.2017
Volby
Volba prezidenta ČR - Svolání 1. zasedání OVK
13.12.201730.01.2018
Volba prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání voleb
04.12.201730.01.2018
Volba prezidenta České republiky - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
16.11.201725.01.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Vrbová Lhota
05.11.201720.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Vrbové Lhotě
21.10.201705.11.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro nové volby do Zastupitelstva obce Vrbová Lhota
06.10.201706.11.2017
Oznámení o době a místu konání nových voleb do Zastupitelstva obce Vrbová Lhota
03.10.201706.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20.09.201723.10.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro nové volby do Zastupitelstva obce Vrbová Lhota konané dne 4.11.2017
11.09.201706.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny ČR konané ve dnech 20.-21. října 2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
28.08.201723.10.2017
Ostatní
DSO Pečecký region - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
21.12.201731.01.2018
DSO Pečecký region - Rozpočtová opatření č. 1/2017, 2/2017, 3/2017
21.12.201731.12.2017
Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2018
20.11.201708.12.2017
Zasedání zastupitelstva 27.11.2017 - program
20.11.201727.11.2017
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 20.11.2017 - program
13.11.201721.11.2017
Informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č.2/2017 - DSO Pečecký region
10.10.201731.12.2017
Zasedání zastupitelstva obce 25.9.2017
18.09.201725.09.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Těžba smrku a borovice
18.09.201703.10.2017
Čez distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.201709.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajl Vlastimil
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajl Jiří
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajlová Jana
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajlová Anna
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Řezáčová Hana
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Ladislav
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Marek
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Patrik
14.09.201702.10.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Řezáčová Hana
29.08.201713.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Ladislav
29.08.201713.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Marek
29.08.201713.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Patrik
29.08.201713.09.2017
Ohlášení akce Dětský den
21.08.201711.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajl Vlastimil
10.08.201728.08.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajl Jiří
10.08.201728.08.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajlová Jana
10.08.201728.08.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajlová Anna
10.08.201728.08.2017
Zasedání zastupitelstva obce 26.6.2017
19.06.201727.06.2017
Daň z nemovitých věcí za rok 2017 - Veřejná vyhláška
28.04.201729.05.2017
Zasedání zastupitelstva 24.4.2017 - program
17.04.201724.04.2017
Zveřejnění závěrečného účtu DSO Pečecký region za rok 2016
10.04.201702.05.2017
Záměr obce - Koupě pozemku - ulice Procházkova
03.04.201724.04.2017
Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 27.3.2017 od 18:00 hodin
20.03.201728.03.2017
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - rozpočet na rok 2017
23.02.201731.12.2017
Zasedání zastupitelstva obce 27.2.2017 - program
20.02.201728.02.2017
Odbor výstavby a územního plánování
Změna č.2 Územního plánu Vrbová Lhota + Veřejná vyhláška
28.11.201718.12.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Poděbrady
28.11.201711.01.2018
Změna č. 2 Územního plánu obce Vrbová Lhota - Veřejná vyhláška
14.08.201727.09.2017
Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby vodovodu veřejnou vyhláškou
15.05.201731.05.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Vodovod pro obec Vrbová Lhota
10.04.201726.04.2017
Vyhlášky odboru životního prostředí
Veřejná vyhláška - Zákaz vstupu do honitby Kostelní Lhota sever
18.04.201703.05.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.2 Územního plánu Vrbová Lhota včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí
28.02.201713.04.2017
Veřejná vyhláška - Kormorán velký
13.02.201706.03.2017
Veřejné zakázky
Strojní odvodnění kalu - Zadávací podmínky k průběhu zadávacího řízení dle §36 zákona 1342016 Sb. – výzva k podání nabídky, text ZD
24.03.201711.04.2017
Dražební vyhlášky
Usnesení o zrušení dražební vyhlášky č.p. 17
30.08.201719.09.2017
Dražební vyhláška č.p. 17 Vrbová Lhota
16.08.201719.09.2017
Dražební vyhláška č.p. 17 Vrbová Lhota - Opravné usnesení
16.08.201719.09.2017
Vyhlášky odboru dopravy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č.127/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Poděbrady
18.12.201704.01.2018
Veřejnoprávní smlouvy
Vypořádání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region č. 2/2016
10.04.201701.05.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace příjemce
03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce, mezi obcí Vrbová Lhota a Sportovním klubem Vrbová Lhota 98 z.s. na rok 2017
28.02.201728.02.2020
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č.1/2017 o nočním klidu
28.02.201716.03.2017
Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č.2/2017 o místním poplatku ze psů
28.02.201716.03.2017
Katastrální úřad
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Neznámý vlastník
11.10.201731.10.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Neznámý vlastník
27.02.201703.04.2017
Odbor životního prostředí
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - oprava komunikace Pečky - Ratenice
21.11.201706.12.2017
Výzva pro vlastníky lesa ke kontrole lesních majetků a upozornění ke zvýšené opatrnosti
06.11.201711.12.2017
Opatření obecné povahy - Zákaz vstupu do honitby Kostelní Lhota - Sever
13.03.201703.04.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 8/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
02.03.201717.03.2017
Státní pozemkový úřad
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota
30.01.201720.02.2017
Rozpočet obce
Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2018
18.12.201731.12.2018
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2018
18.12.201731.12.2018
Schválený střednědobý výhled 2019-2020
18.12.201731.12.2018
Rozpočtové opatření č.6-2017
18.12.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č.7-2017
18.12.201731.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
12.11.201728.11.2017
Návrh rozpočtu 2018 - Zš a Mš Vrbová Lhota
12.11.201727.11.2017
Rozpočtové opatření č.5 - 2017
26.09.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č.4 - 2017
07.09.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č.3-2017
28.06.201731.12.2017
Závěrečný účet obce Vrbová Lhota za rok 2016
01.06.201730.06.2018
Rozpočtové opatření č.2 - 2017
25.04.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č.1 - 2017
28.03.201731.12.2017
Rozpočtový výhled 2015 - 2018
01.03.201731.12.2018
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nahodilá těžba v lese
08.11.201727.11.2017

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce