Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2016
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
Oznámení o projednání návrhu zadání zemního plánu Kostelní Lhota
13.10.201631.10.2016
Návrh zadání změny č.2 územního plánu obce Sokoleč
13.09.201629.09.2016
Územní plán Dobřichov
08.06.201614.07.2016
Územní plán Ratenice
27.05.201628.06.2016
Volby
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
08.10.201623.10.2016
Informace pro voliče o vadách na hlasovacích lístcích
06.10.201610.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
19.09.201610.10.2016
Ostatní
Program zasedání zastupitelstva 28.11.2016
21.11.201629.11.2016
Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2017
21.11.201612.12.2016
Upozornění pro vlastníky pozemků kterými prochází ochranné pásmo vysokého napětí
17.11.201628.02.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Brtka Jaroslava
14.11.201612.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
12.11.201629.11.2016
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p.Martina Crkala
24.10.201614.11.2016
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Brtka Jaroslava
17.10.201607.11.2016
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
06.10.201628.11.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
27.09.201612.10.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
26.09.201622.11.2016
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Martina Crkala
26.09.201617.10.2016
Zasedání zastupitelstva obce dne 19.9.2016 od 19:00 hodin
13.09.201628.09.2016
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Vrbová Lhota dne 15.8.2016 od 19:00 hodin
08.08.201616.08.2016
Uzavírka silnice Poděbrady - Přední Lhota
27.06.201612.07.2016
Zasedání zastupitelstva 20.6.2016 - program
13.06.201621.06.2016
RWE - Veřejná vyhláška
30.05.201615.06.2016
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce Vrbová Lhota za rok 2015
30.05.201615.06.2016
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Vrbová Lhota za rok 2015
30.05.201615.06.2016
Zasedání zastupitelstva obce 16.5.2016
09.05.201624.05.2016
Finanční úřad - Veřejná vyhláška
28.04.201631.05.2016
Závěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2015
11.04.201628.04.2016
Program zasedání zastupitelstva 18.4.2016
11.04.201619.04.2016
Záměr obce - Prodej pozemku
04.04.201619.04.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
17.03.201604.04.2016
Zákaz vstupu do honitby - Kostelní Lhota sever
12.03.201628.03.2016
Veřejná vyhláška Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období
29.02.201630.03.2016
Zastupitelstvo 15.2.2016
08.02.201623.02.2016
Česká telekomunikační infrastruktura - informace
19.01.201603.02.2016
Informace z Úřadu práce
13.01.201628.01.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
13.01.201628.01.2016
Rozpočet obce pro rok 2016
04.01.201631.12.2016
Odbor výstavby a územního plánování
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Oplocení dálnice
12.12.201627.12.2016
Oznámení o zahájení územního řízení - Oplocení dálnice
31.10.201621.11.2016
Návrh zadání Změny č.2 Územního plánu Vrbová Lhota
23.08.201623.09.2016
Změna č.1 Územního plánu Vrbová Lhota
03.06.201620.06.2016
Veřejná vyhláška - Kanalizační podtlakový řad A5
05.04.201622.04.2016
Vyhláška - kanalizační přípojka
07.03.201629.03.2016
Veřejná vyhláška - Změna č.1 Územního plánu obce Vrbová Lhota
12.02.201621.03.2016
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období
31.01.201617.02.2016
Vyhlášky odboru životního prostředí
Kormorán velký - Veřejná vyhláška + Návrh opatření obecné povahy
18.10.201607.11.2016
Veřejná vyhláška - Lhůta a místo kde vlastníci lesů obdrží lesní hospodářskou osnovu LHC Poděbrady s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025
25.07.201615.08.2016
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva mezi DSO Pečecký region a MAS Podlipansko
22.11.201630.11.2019
Veřejnoprávní smlouva se Sportovním klubem Vrbová Lhota 98 o poskytnutí dotace na rok 2016
21.11.201630.11.2019
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č. 1/2016 o nočním klidu
29.11.201619.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č. 2/2016 o místních poplatcích platná v územním obvodu obce Vrbová Lhota
29.11.201619.12.2016
Katastrální úřad
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
08.12.201609.01.2017
Odbor životního prostředí
Opatření obecné povahy č.91/2016 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
09.12.201626.12.2016
Dodláždění středového ostrůvku - Veřejná vyhláška, Rozhodnutí
07.11.201628.11.2016
Opatření obecné povahy č.31/2016
17.05.201601.06.2016
Rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2017
12.12.201631.12.2017

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce