Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2013
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013
26.10.201306.11.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
10.09.201329.10.2013
Výsledky volby prezidenta republiky - 2. kolo
16.01.201316.02.2013
Informace o volbě prezidenta republiky - 2. kolo
14.01.201328.01.2013
Výsledky volby prezidenta republiky
12.01.201318.01.2013
Ostatní
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jan Mendl.
23.12.201305.02.2014
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Zuzana Kvapilová
23.12.201305.02.2014
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Jan Mendl
23.12.201305.02.2014
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Zuzana Kvapilová
23.12.201305.02.2014
Zasedání zastupitelstva obce 2014
23.12.201329.12.2014
Oznámení k povinné výměně řidičských průkazů
05.12.201302.01.2014
Program zasedání zastupitelstva 25.11.2013
20.11.201328.11.2013
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“
18.11.201303.12.2013
Návrh rozpočtu 2014 - Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
14.10.201306.11.2013
Záměr obce - prodej pozinkovaného pletiva
24.09.201303.12.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23.09.201315.04.2014
Program zastupitelstva 16.9.2013
09.09.201318.09.2013
Rozhodnutí - Polách Daniel, Poučení o odvolání
26.08.201324.09.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Polách Daniel
30.07.201324.09.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Polách Matěj
30.07.201324.09.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Polách Radovan
30.07.201324.09.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Poláchová Radka
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Polách Daniel
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Polách Matěj
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Polách Radovan
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Poláchová Radka
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí vlády
20.06.201330.07.2013
Zasedání zastupitelstva obce 1.7.2013
20.06.201303.07.2013
Závěrečný účet obce Vrbová Lhota za rok 2012
14.06.201308.07.2013
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbová Lhota
14.06.201301.07.2013
Usnesení Ústřední povodňové komise 1
08.06.201320.06.2013
Usnesení Ústřední povodňové komise 2
08.06.201320.06.2013
Mimořádná veterinární opatření
06.06.201302.01.2014
Pravidla základní hygieny po záplavách
05.06.201330.07.2013
Rozhodnutí vlády - Nouzový stav (povodně)
03.06.201312.06.2013
Zákaz vstupu do honitby - Kostelní Lhota
27.05.201315.04.2014
Anketa - Dotace na pořízení kotle
22.05.201330.07.2013
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 2013
29.04.201320.06.2013
Záměr obce - Močidlo
29.04.201306.06.2013
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region - Závěrečný účet za rok 2012
28.04.201313.05.2013
Návrh - Zákaz vstupu do honitby Kostelní Lhota - sever
22.04.201313.05.2013
Zasedání zastupitelstva obce
16.04.201329.04.2013
Speciální stavební úřad
Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou
11.11.201328.11.2013
Rozhodnutí o umístění stavby
10.10.201328.11.2013
Rozhodnutí o umístění stavby
23.08.201318.09.2013
Rozhodnutí o umístění stavby
19.02.201307.03.2013
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška (21.8.2013)
30.07.201325.09.2013
Dražební vyhláška + znalecký posudek(24.7.2013)
15.07.201330.07.2013
Dražební vyhláška
20.06.201325.09.2013
Dodatek č.1 k dražební vyhlášce o konání dražby nedobrovolné
12.06.201325.09.2013
Dražební vyhláška
03.05.201330.07.2013
Dražební vyhláška
12.03.201324.04.2013

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce