Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 27. 05. 2020
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
Veřejná vyhláška - Návrh změny č.1 územního plánu Dobřichov
21.05.202024.06.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č.4 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem
30.04.202009.06.2020
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 10 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem.
28.04.202009.06.2020
Ostatní
Pozvánka KHS ke zkoušce znalosti hub
20.05.202004.06.2020
Záměr obce - Koupě pozemků do majetku obce
19.05.202022.06.2020
Výše stočného na rok 2020
15.12.201931.12.2020
Prohlášení poplatníka na rok 2020
10.12.201931.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy
Dotace pro SK Vrbová Lhota 98 z.s. na rok 2020
25.02.202025.02.2023
SK Vrbová Lhota 98 z.s.- Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019
25.04.201925.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce, mezi obcí Vrbová Lhota a Sportovním klubem Vrbová Lhota 98 z.s. na rok 2018
19.04.201819.04.2021
Rozpočet obce
Hospodaření obce Vrbová Lhota a ZŠ a MŠ Vrbová Lhota v roce 2019
04.05.202022.06.2020
Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020 od 1.5.2020
28.04.202031.12.2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.
22.04.202030.05.2020
Rozpočtové opatření č.1-2020
21.03.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 6-2019
27.01.202030.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2021 - 2022
15.12.201931.12.2020
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2020
15.12.201931.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2020 - 2022
15.12.201931.12.2020
Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2020
15.12.201931.12.2020
Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2018
02.07.201930.06.2020
Závěrečný účet obce Vrbová Lhota za rok 2018
25.06.201930.06.2020
Zpráva o výsledku hospodaření obce Vrbová Lhota za rok 2018
15.05.201930.06.2020
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Lesní zákon
06.04.202031.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Lesní zákon
10.12.201931.12.2022
DSO - Pečecký region
DSO Pečecký region - Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb
10.09.201930.09.2020
Zasedání zastupitelstva
Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020
10.12.201931.12.2020
Finanční úřad
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
27.04.202027.05.2020

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce