Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2024
NázevVyvěšenoSvěšeno
Ostatní
KoPÚ Kostelní Lhota - Zápis ze závěrečného jednání
28.02.202415.03.2024
Zrušení trv. pobytu pí. Červeňáková - Rozhodnutí
15.01.202431.01.2024
Zrušení trv. pobytu pí. Bernkopfová - Rozhodnutí
15.01.202431.01.2024
Výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - pí. Červeňáková Miroslava
04.01.202412.01.2024
Výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - pí. Bernkopfová Šárka
04.01.202412.01.2024
Odbor výstavby a územního plánování
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
15.01.202431.01.2024
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční šinnost příjemce SK Vrbová Lhota 98 z.s. v roce 2024
05.02.202405.02.2027
Rozpočet obce
Rozpočtové opatření č.7 - 2023
16.01.202431.12.2024
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2024
02.01.202431.12.2024
Schválený výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2024 - 2026
02.01.202431.12.2024
Územní plán Vrbová Lhota
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA . Oznámení o vydání Změny č. 3 Uzemního plánu Vrbová Lhota fořmou opatření obecné povahy
11.01.202426.01.2024
Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva 5.2.2024
26.01.202410.02.2024
Zasedání zastupitelstva 10.1.2024 - Program
03.01.202411.01.2024
Ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí - D 11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění
11.01.202429.01.2024

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce