Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2024
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 20 Územniho plánu Poděbrady
28.05.202405.07.2024
Volby
Volby do Evropského parlamentu 2024 - Info o počtu a sídle VO - Oznámení o době a místě konání voleb
16.04.202410.06.2024
Ostatní
Právní předpisy - Odpadové hospodářství a místní poplatek za odkládání komunálního odpadu
26.06.202412.07.2024
Zákaz pálení ve Středočeském kraji
30.05.202416.05.2024
Nařízení města Poděbrady o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
30.05.202430.09.2024
KoPÚ Kostelní Lhota - Zápis ze závěrečného jednání
28.02.202415.03.2024
Zrušení trv. pobytu pí. Červeňáková - Rozhodnutí
15.01.202431.01.2024
Zrušení trv. pobytu pí. Bernkopfová - Rozhodnutí
15.01.202431.01.2024
Výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - pí. Červeňáková Miroslava
04.01.202412.01.2024
Výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - pí. Bernkopfová Šárka
04.01.202412.01.2024
Odbor výstavby a územního plánování
Oznámení o zahájení územního řízení - Pečky severní obchvat
15.05.202431.05.2024
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
15.01.202431.01.2024
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční šinnost příjemce SK Vrbová Lhota 98 z.s. v roce 2024
05.02.202405.02.2027
Rozpočet obce
Schválené Rozpočtové opatření č. 1-2024
11.06.202431.12.2024
Schválený závěrečný účet obce Vrbová Lhota za rok 2023
17.04.202430.06.2025
Návrh závěrečného účtu obce Vrbová Lhota za rok 2023
27.03.202417.04.2024
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vrbová Lhota za rok 2023
27.03.202431.12.2024
Rozpočtové opatření č.7 - 2023
16.01.202431.12.2024
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2024
02.01.202431.12.2024
Schválený výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2024 - 2026
02.01.202431.12.2024
Územní plán Vrbová Lhota
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA . Oznámení o vydání Změny č. 3 Uzemního plánu Vrbová Lhota fořmou opatření obecné povahy
11.01.202426.01.2024
DSO - Pečecký region
Návrh závěrečného účtu DSO Pečecký region za rok 2023
04.04.202422.04.2024
Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Vrbová Lhota dne 24.6.2024 - Program
13.06.202424.06.2024
Zasedání zastupitelstva 15.4.2024 - Program
05.04.202415.04.2024
Zasedání zastupitelstva 5.2.2024
26.01.202410.02.2024
Zasedání zastupitelstva 10.1.2024 - Program
03.01.202411.01.2024
Finanční úřad
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - Hromadný předpisný seznam k nahlédnutí
30.04.202431.05.2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
15.04.202415.05.2024
Vodovod a kanalizace
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
24.04.202431.05.2024
Ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí - D 11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění
11.01.202429.01.2024
Volby do Evropského parlamentu 2024
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Volby do Evropského parlamentu
09.05.202410.06.2024
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2024
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje -
27.06.202423.09.2024

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce