Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 27. 09. 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
Návrh Územního plánu Sokoleč
19.09.202331.10.2023
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na na činnost SK Vrbová Lhota 98 z.s. v roce 2022
15.04.202215.04.2025
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace - S.K. Vrbová Lhota 98 z.s. na rok 2021
09.02.202109.02.2024
Katastrální úřad
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
23.02.202301.01.2024
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
18.08.202301.01.2024
Státní pozemkový úřad
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Písková Lhota.
23.01.202331.12.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pečky
26.09.202311.10.2023
Rozpočet obce
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce - S K Vrbová Lhota 98 z.s.
21.02.202321.01.2026
Schválený Závěrečný účet Obce Vrbová Lhota za rok 2022
28.06.202330.06.2024
Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2023
15.12.202231.12.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025
15.12.202231.12.2023
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2023
15.12.202231.12.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025
15.12.202231.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 7-2022
26.01.202331.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č.-1-2023
08.03.202331.12.2023
Zpráva o výsledku hospodaření obce Vrbová Lhota za rok 2022
23.02.202331.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č.-2-2023
01.06.202331.12.2023
Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2023
28.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 4-2023
19.07.202331.12.2023
Finanční úřad
Výzva o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k věcným břemenům KoPÚ Pečky
26.09.202326.09.2024
Vodovod a kanalizace
Vodné a stočné na rok 2023
13.12.202231.12.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce