15. května 2024

Oznámení o zahájení územního řízení - Pečky severní obchvat

další informace
9. května 2024

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Volby do Evropského parlamentu

další informace
30. dubna 2024

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - Hromadný předpisný seznam k nahlédnutí

další informace
24. dubna 2024

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

další informace
17. dubna 2024

Schválený závěrečný účet obce Vrbová Lhota za rok 2023

další informace
16. dubna 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Info o počtu a sídle VO - Oznámení o době a místě konání voleb

další informace
27. března 2024

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vrbová Lhota za rok 2023

další informace
5. února 2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční šinnost příjemce SK Vrbová Lhota 98 z.s. v roce 2024

další informace
16. ledna 2024

Rozpočtové opatření č.7 - 2023

další informace
2. ledna 2024

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2024

další informace
2. ledna 2024

Schválený výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2024 - 2026

další informace
13. prosince 2023

Vodné a stočné na rok 2024

další informace
13. prosince 2023

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2024 včetně plnění předchozího roku

další informace
13. prosince 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2024 - 2026

další informace
26. září 2023

Výzva o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k věcným břemenům KoPÚ Pečky

další informace
28. června 2023

Schválený Závěrečný účet Obce Vrbová Lhota za rok 2022

další informace
21. února 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce - S K Vrbová Lhota 98 z.s.

další informace
15. dubna 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na na činnost SK Vrbová Lhota 98 z.s. v roce 2022

další informace
Další zprávy