Vodovod a kanalizace

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vodné a stočné na rok 2024

Vodné a stočné na rok 2023

Smlouva o odvádění odpadních vod

Vodovod - Laboratorní rozbory

Telefonní číslo pro hlášení poruch, dotazy a pod.

Telefonní číslo pro hlášení poruch, dotazy a pod. - 792 302 472

Vodné a stočné na rok 2022

Vodné na rok 2022 je 38,50 Kč/m3 včetně DPH.

Stočné na rok 2022 je 39,43 Kč/m3 včetně DPH.

Informace o připojení k vodovodnímu řadu

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody

Smlouva o dodávce pitné vody