Vyhlášky, předpisy, nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č.2-2020 o odpadech

Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č. 2/2018 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č. 2/2016 o místních poplatcích platná v územním obvodu obce Vrbová Lhota

Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č. 3/2018 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2009 O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním           

Obecně závazná vyhláška č.1-2009 (PDF 151.95 kB)