Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2016
NázevVyvěšenoSvěšeno
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Oplocení dálnice
12.12.201627.12.2016
Rozpočet obce na rok 2017
12.12.201631.12.2017
Opatření obecné povahy č.91/2016 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
09.12.201626.12.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
08.12.201609.01.2017
Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č. 1/2016 o nočním klidu
29.11.201619.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č. 2/2016 o místních poplatcích platná v územním obvodu obce Vrbová Lhota
29.11.201619.12.2016
Veřejnoprávní smlouva mezi DSO Pečecký region a MAS Podlipansko
22.11.201630.11.2019
Program zasedání zastupitelstva 28.11.2016
21.11.201629.11.2016
Veřejnoprávní smlouva se Sportovním klubem Vrbová Lhota 98 o poskytnutí dotace na rok 2016
21.11.201630.11.2019
Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2017
21.11.201612.12.2016
Upozornění pro vlastníky pozemků kterými prochází ochranné pásmo vysokého napětí
17.11.201628.02.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Brtka Jaroslava
14.11.201612.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
12.11.201629.11.2016
Dodláždění středového ostrůvku - Veřejná vyhláška, Rozhodnutí
07.11.201628.11.2016
Oznámení o zahájení územního řízení - Oplocení dálnice
31.10.201621.11.2016
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p.Martina Crkala
24.10.201614.11.2016
Kormorán velký - Veřejná vyhláška + Návrh opatření obecné povahy
18.10.201607.11.2016
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Brtka Jaroslava
17.10.201607.11.2016
Oznámení o projednání návrhu zadání zemního plánu Kostelní Lhota
13.10.201631.10.2016
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
08.10.201623.10.2016
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
06.10.201628.11.2016
Informace pro voliče o vadách na hlasovacích lístcích
06.10.201610.10.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
27.09.201612.10.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
26.09.201622.11.2016
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Martina Crkala
26.09.201617.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
19.09.201610.10.2016
Zasedání zastupitelstva obce dne 19.9.2016 od 19:00 hodin
13.09.201628.09.2016
Návrh zadání změny č.2 územního plánu obce Sokoleč
13.09.201629.09.2016
Návrh zadání Změny č.2 Územního plánu Vrbová Lhota
23.08.201623.09.2016
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Vrbová Lhota dne 15.8.2016 od 19:00 hodin
08.08.201616.08.2016
Veřejná vyhláška - Lhůta a místo kde vlastníci lesů obdrží lesní hospodářskou osnovu LHC Poděbrady s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025
25.07.201615.08.2016
Uzavírka silnice Poděbrady - Přední Lhota
27.06.201612.07.2016
Zasedání zastupitelstva 20.6.2016 - program
13.06.201621.06.2016
Územní plán Dobřichov
08.06.201614.07.2016
Změna č.1 Územního plánu Vrbová Lhota
03.06.201620.06.2016
RWE - Veřejná vyhláška
30.05.201615.06.2016
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce Vrbová Lhota za rok 2015
30.05.201615.06.2016
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Vrbová Lhota za rok 2015
30.05.201615.06.2016
Územní plán Ratenice
27.05.201628.06.2016
Opatření obecné povahy č.31/2016
17.05.201601.06.2016
Zasedání zastupitelstva obce 16.5.2016
09.05.201624.05.2016
Finanční úřad - Veřejná vyhláška
28.04.201631.05.2016
Závěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2015
11.04.201628.04.2016
Program zasedání zastupitelstva 18.4.2016
11.04.201619.04.2016
Veřejná vyhláška - Kanalizační podtlakový řad A5
05.04.201622.04.2016
Záměr obce - Prodej pozemku
04.04.201619.04.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
17.03.201604.04.2016
Zákaz vstupu do honitby - Kostelní Lhota sever
12.03.201628.03.2016
Vyhláška - kanalizační přípojka
07.03.201629.03.2016
Veřejná vyhláška Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období
29.02.201630.03.2016
Veřejná vyhláška - Změna č.1 Územního plánu obce Vrbová Lhota
12.02.201621.03.2016
Zastupitelstvo 15.2.2016
08.02.201623.02.2016
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období
31.01.201617.02.2016
Česká telekomunikační infrastruktura - informace
19.01.201603.02.2016
Informace z Úřadu práce
13.01.201628.01.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
13.01.201628.01.2016
Rozpočet obce pro rok 2016
04.01.201631.12.2016

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce