Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2022
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č.15 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem
20.01.202228.02.2022
Volby
Zápis z výsledku voleb do zastupitelstva obce Vrbová Lhota
24.09.202209.10.2022
Ostatní
Záměr obce Vrbová Lhota koupit pozemky do majetku obce - ulice Zagorova
08.06.202227.06.2022
Záměr obce pronajmout pozemky parc.č. 496/6 a 496/7
09.11.202212.12.2022
Záměr obce - Položení plynové přípojky do pozemků obce
01.06.202217.06.2022
Výkazy hospodaření ZŠ a MŠ Vrbová Lhota za rok 2021
08.06.202227.06.2022
veřejná vyhláška - k pozvánce na úvodní jednání komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Pečky a v části katastrálního území Vrbová Lhota
07.04.202225.04.2022
Nouzový stav a krizová opatření od 4.3.2022
03.03.202204.04.2022
D 11 Jirny - Poděbrady - zkapacitnění
10.03.202225.03.2022
Vyhlášky odboru dopravy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 10/2022 - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
29.03.202213.04.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 130/2022 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
05.10.202224.10.2022
Opatření obecné povahy č. 108/2022 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Oprava chodníku ve Vrbové Lhotě podél silnice III/32915 - směrem na Ratenice
03.08.202219.08.2022
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na na činnost SK Vrbová Lhota 98 z.s. v roce 2022
15.04.202215.04.2025
Katastrální úřad
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Písková Lhota a částech k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev a Vrbová Lhota
01.08.202217.08.2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
01.09.202230.09.2022
Státní pozemkový úřad
Strojový přepis zápisu z úvodního jednání - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pečky a v části katastrálního území Vrbová Lhota
14.06.202230.06.2022
Rozpočet obce
Schválený závěrečný účet obce Vrbová Lhota za rok 2021
28.06.202230.06.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025
15.12.202231.12.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025
15.12.202231.12.2023
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2023
15.12.202231.12.2023
Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2023
15.12.202231.12.2023
Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2022
21.07.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7-2021
29.01.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6-2022
07.12.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5-2022 schválené starostou
03.10.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4-2022
12.09.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2-2022
11.07.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1-2022
04.04.202231.12.2022
Návrh závěrečného účtu obce Vrbová Lhota za rok 2021
18.05.202227.06.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2023 až 2025
25.11.202212.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2023 až 2025
23.11.202215.12.2022
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2023
25.11.202212.12.2022
Návrh rozpočtu obce Vrbová Lhota na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
23.11.202215.12.2022
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
03.11.202205.12.2022
DSO - Pečecký region
DSO Pečecký region - Závěrečný účet za rok 2021
05.05.202226.05.2022
DSO Pečecký region - Návrh rozpočtu 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025
16.11.202216.12.2022
Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva 7.2.2022 - Program
31.01.202207.02.2022
Zasedání zastupitelstva 5.12.2022 - Program
25.11.202205.12.2022
Zasedání zastupitelstva 27.6.2022 - Program
15.06.202227.06.2022
Zasedání zastupitelstva 18.7.2022 - Program
08.07.202218.07.2022
Zasedání zastupitelstva 12.9.2022 - Program
04.09.202212.09.2022
Zasedání zastupitelstva 12.12.2022 - Program
02.12.202213.12.2022
Zasedání zastupitelstva 7.3.2022 - Program
28.02.202207.03.2022
Zasedání zastupitelstva 11.4.2022 - Program
05.04.202212.04.2022
Ustanovující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vrbová Lhota
14.10.202225.10.2022
Finanční úřad
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2022
26.04.202226.05.2022
Vodovod a kanalizace
Vodné a stočné na rok 2023
13.12.202231.12.2023
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
26.04.202226.05.2022
Porovnání MZe 2021
27.04.202227.05.2022
Volby do zastupitelstva obce Vrbová Lhota 23.9.2022 - 24.9.2022
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
22.06.202224.09.2022
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
22.06.202224.09.2022
Oznámení o době a místě konání voleb
22.06.202224.09.2022
Ministerstvo životního prostředí
Závěr zjišťovacího řízení, D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění
15.08.202231.08.2022
Volba prezidenta České republiky 2023
Volba prezidenta České republiky 13. a 14.1.2023
07.11.202230.01.2023
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
16.12.202231.01.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce