Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 27. 09. 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
Návrh Územního plánu Sokoleč
19.09.202331.10.2023
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na na činnost SK Vrbová Lhota 98 z.s. v roce 2022
15.04.202215.04.2025
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace - S.K. Vrbová Lhota 98 z.s. na rok 2021
09.02.202109.02.2024
Katastrální úřad
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
23.02.202301.01.2024
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
18.08.202301.01.2024
Státní pozemkový úřad
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Písková Lhota.
23.01.202331.12.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pečky
26.09.202311.10.2023
Rozpočet obce
Zpráva o výsledku hospodaření obce Vrbová Lhota za rok 2022
23.02.202331.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce - S K Vrbová Lhota 98 z.s.
21.02.202321.01.2026
Schválený Závěrečný účet Obce Vrbová Lhota za rok 2022
28.06.202330.06.2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025
15.12.202231.12.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025
15.12.202231.12.2023
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2023
15.12.202231.12.2023
Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2023
15.12.202231.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č.-2-2023
01.06.202331.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č.-1-2023
08.03.202331.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 7-2022
26.01.202331.12.2023
Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2023
28.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 4-2023
19.07.202331.12.2023
Finanční úřad
Výzva o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k věcným břemenům KoPÚ Pečky
26.09.202326.09.2024
Vodovod a kanalizace
Vodné a stočné na rok 2023
13.12.202231.12.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce