Zastupitelstvo

Jiří Vojtěch - starosta
Radek Výborný - místostarosta

Michal Sixta - zastupitel - kontrolní výbor
Pavel Pojikar - zastupitel - finanční výbor

Jana Forejtová - zastupitel - kulturní výbor

JUDr. Zdeněk Hejhal - zastupitel
Miroslav Řehák - zastupitel