Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zákon o obcích povinnost zveřejňovat na úřední desce usnesení přijatá zastupitelstvem, případně radou obce, je-li v obci volena, neukládá. V prvé řadě má každý možnost zúčastnit se jednání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva je veřejné a informace o zasedání musí být obecním úřadem zveřejněna nejméně 7 dnů před jeho konáním. Občané obce starší 18 let (a další v zákoně uvedené osoby) jsou oprávněni do přijatých usnesení zastupitelstva a rady a také do zápisů z jednání zastupitelstva obce nahlížet. Usnesení a zápisy proto musí být přístupné na obecním úřadu.