Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2017
NázevVyvěšenoSvěšeno
DSO Pečecký region - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
21.12.201731.01.2018
DSO Pečecký region - Rozpočtová opatření č. 1/2017, 2/2017, 3/2017
21.12.201731.12.2017
Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2018
18.12.201731.12.2018
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2018
18.12.201731.12.2018
Schválený střednědobý výhled 2019-2020
18.12.201731.12.2018
Rozpočtové opatření č.6-2017
18.12.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č.7-2017
18.12.201731.12.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č.127/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Poděbrady
18.12.201704.01.2018
Volba prezidenta ČR - Svolání 1. zasedání OVK
13.12.201730.01.2018
Volba prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání voleb
04.12.201730.01.2018
Změna č.2 Územního plánu Vrbová Lhota + Veřejná vyhláška
28.11.201718.12.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Poděbrady
28.11.201711.01.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - oprava komunikace Pečky - Ratenice
21.11.201706.12.2017
Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2018
20.11.201708.12.2017
Zasedání zastupitelstva 27.11.2017 - program
20.11.201727.11.2017
Volba prezidenta České republiky - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
16.11.201725.01.2018
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 20.11.2017 - program
13.11.201721.11.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
12.11.201728.11.2017
Návrh rozpočtu 2018 - Zš a Mš Vrbová Lhota
12.11.201727.11.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nahodilá těžba v lese
08.11.201727.11.2017
Výzva pro vlastníky lesa ke kontrole lesních majetků a upozornění ke zvýšené opatrnosti
06.11.201711.12.2017
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Vrbová Lhota
05.11.201720.11.2017
Územní plán Ratenice - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání
24.10.201730.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Vrbové Lhotě
21.10.201705.11.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Neznámý vlastník
11.10.201731.10.2017
Informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č.2/2017 - DSO Pečecký region
10.10.201731.12.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro nové volby do Zastupitelstva obce Vrbová Lhota
06.10.201706.11.2017
Oznámení o době a místu konání nových voleb do Zastupitelstva obce Vrbová Lhota
03.10.201706.11.2017
Rozpočtové opatření č.5 - 2017
26.09.201731.12.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20.09.201723.10.2017
Zasedání zastupitelstva obce 25.9.2017
18.09.201725.09.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Těžba smrku a borovice
18.09.201703.10.2017
Čez distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.201709.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajl Vlastimil
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajl Jiří
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajlová Jana
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajlová Anna
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Řezáčová Hana
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Ladislav
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Marek
14.09.201702.10.2017
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Patrik
14.09.201702.10.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro nové volby do Zastupitelstva obce Vrbová Lhota konané dne 4.11.2017
11.09.201706.11.2017
Rozpočtové opatření č.4 - 2017
07.09.201731.12.2017
Usnesení o zrušení dražební vyhlášky č.p. 17
30.08.201719.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Řezáčová Hana
29.08.201713.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Ladislav
29.08.201713.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Marek
29.08.201713.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Bouma Patrik
29.08.201713.09.2017
Volby do Poslanecké sněmovny ČR konané ve dnech 20.-21. října 2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
28.08.201723.10.2017
Ohlášení akce Dětský den
21.08.201711.09.2017
Dražební vyhláška č.p. 17 Vrbová Lhota
16.08.201719.09.2017
Dražební vyhláška č.p. 17 Vrbová Lhota - Opravné usnesení
16.08.201719.09.2017
Změna č. 2 Územního plánu obce Vrbová Lhota - Veřejná vyhláška
14.08.201727.09.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajl Vlastimil
10.08.201728.08.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajl Jiří
10.08.201728.08.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajlová Jana
10.08.201728.08.2017
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rajlová Anna
10.08.201728.08.2017
Rozpočtové opatření č.3-2017
28.06.201731.12.2017
Zasedání zastupitelstva obce 26.6.2017
19.06.201727.06.2017
Závěrečný účet obce Vrbová Lhota za rok 2016
01.06.201730.06.2018
Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby vodovodu veřejnou vyhláškou
15.05.201731.05.2017
Daň z nemovitých věcí za rok 2017 - Veřejná vyhláška
28.04.201729.05.2017
Rozpočtové opatření č.2 - 2017
25.04.201731.12.2017
Veřejná vyhláška - Zákaz vstupu do honitby Kostelní Lhota sever
18.04.201703.05.2017
Zasedání zastupitelstva 24.4.2017 - program
17.04.201724.04.2017
Vypořádání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region č. 2/2016
10.04.201701.05.2017
Zveřejnění závěrečného účtu DSO Pečecký region za rok 2016
10.04.201702.05.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Vodovod pro obec Vrbová Lhota
10.04.201726.04.2017
Záměr obce - Koupě pozemku - ulice Procházkova
03.04.201724.04.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu Poděbrady
29.03.201712.04.2017
Rozpočtové opatření č.1 - 2017
28.03.201731.12.2017
Strojní odvodnění kalu - Zadávací podmínky k průběhu zadávacího řízení dle §36 zákona 1342016 Sb. – výzva k podání nabídky, text ZD
24.03.201711.04.2017
Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 27.3.2017 od 18:00 hodin
20.03.201728.03.2017
Opatření obecné povahy - Zákaz vstupu do honitby Kostelní Lhota - Sever
13.03.201703.04.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace příjemce
03.03.201704.03.2020
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 8/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
02.03.201717.03.2017
Rozpočtový výhled 2015 - 2018
01.03.201731.12.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.2 Územního plánu Vrbová Lhota včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí
28.02.201713.04.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce, mezi obcí Vrbová Lhota a Sportovním klubem Vrbová Lhota 98 z.s. na rok 2017
28.02.201728.02.2020
Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č.1/2017 o nočním klidu
28.02.201716.03.2017
Obecně závazná vyhláška obce Vrbová Lhota č.2/2017 o místním poplatku ze psů
28.02.201716.03.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Neznámý vlastník
27.02.201703.04.2017
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - rozpočet na rok 2017
23.02.201731.12.2017
Zasedání zastupitelstva obce 27.2.2017 - program
20.02.201728.02.2017
Veřejná vyhláška - Kormorán velký
13.02.201706.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota
30.01.201720.02.2017

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce