Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plány jiných obcí
Návrh Územního plánu Sokoleč
19.09.202331.10.2023
Ostatní
Záměr obce Vrbová Lhota zřídit věcné břemeno k vybudování vodovodní přípojky
09.02.202326.02.2023
Záměr obce Vrbová Lhota prodat pozemek
09.02.202326.02.2023
Záměr obce Vrbová Lhota - Uložení vodovodní přípojky do pozemků obce
26.04.202326.06.2023
Záměr obce Vrbová Lhota - Uložení plynové přípojky do pozemků obce
09.02.202326.02.2023
Zákaz pálení ve Středočeském kraji
26.05.202310.06.2023
Uzavírka místní komunikace ve Vrbové Lhotě
31.08.202310.09.2023
Odbor výstavby a územního plánování
Zahájení řízení o prodloužení platnosti - NYPEČ zdvojení Pečky - Vrbová Lhota
02.02.202320.02.2023
Prodloužení platnosti - NYPEČ zdvojení Pečky - Vrbová Lhota
16.03.202301.04.2023
Vyhlášky odboru dopravy
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy - Oprava dálnice D 11 provozu na pozemní komunikaci
25.08.202311.09.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
10.03.202329.03.2023
Oprava Dálnice D11 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
18.07.202303.08.2023
Katastrální úřad
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
23.02.202301.01.2024
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
18.08.202301.01.2024
Státní pozemkový úřad
Veřejná vyhláška - Šetření hranic KoPU Pečky
26.01.202311.02.2023
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Písková Lhota.
23.01.202331.12.2023
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelní Lhota a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Písková Lhota, Hořátev, Vrbová Lhota a Zvěřínek
11.07.202311.08.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pečky
26.09.202311.10.2023
Rozpočet obce
Zpráva o výsledku hospodaření obce Vrbová Lhota za rok 2022
23.02.202331.12.2023
Závěrečný účet obce za rok 2022
03.05.202328.06.2023
Výkazy ZŠ a MŠ Vrbová Lhota za rok 2022
09.05.202326.06.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce - S K Vrbová Lhota 98 z.s.
21.02.202321.01.2026
Schválený Závěrečný účet Obce Vrbová Lhota za rok 2022
28.06.202330.06.2024
Schválené rozpočtové opatření č.-2-2023
01.06.202331.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č.-1-2023
08.03.202331.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 7-2022
26.01.202331.12.2023
Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2023
28.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 4-2023
19.07.202331.12.2023
DSO - Pečecký region
DSO Pečecký region - Závěrečný účet za rok 2022
03.05.202319.05.2023
Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva 6.2.2023 - Program
30.01.202306.02.2023
Zasedání zastupitelstva 31.5.2023 - Program
22.05.202331.05.2023
Zasedání zastupitelstva 27.2.2023 - Program
16.02.202327.02.2023
Zasedání zastupitelstva 26.6.2023 - Program
14.06.202326.06.2023
Zasedání zastupitelstva 17.7.2023 - Program
07.07.202317.07.2023
Zasedání zastupitelstva 17.4.2023 - Program
06.04.202317.04.2023
Zasedání zastupitelstva 11.9.2023
31.08.202311.09.2023
Finanční úřad
Výzva o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k věcným břemenům KoPÚ Pečky
26.09.202326.09.2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
24.04.202326.05.2023
Vodovod a kanalizace
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
03.05.202305.06.2023
Volba prezidenta České republiky 2023
Výsledky hlasování v prvním kole volby prezidenta Čr ve Vrbové Lhotě
15.01.202330.01.2023
Volba prezidenta Čr - Volební stanoviště pro voliče nacházející se v izolaci nebo karanténě
03.01.202330.01.2023
Volba prezidenta Čr - Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
05.01.202331.01.2023
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta Čr
17.01.202301.02.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce