Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2013
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013
26.10.201306.11.2013
Výsledky volby prezidenta republiky - 2. kolo
16.01.201316.02.2013
Výsledky volby prezidenta republiky
12.01.201318.01.2013
Informace o volbě prezidenta republiky - 2. kolo
14.01.201328.01.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
10.09.201329.10.2013
Ostatní
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbová Lhota
14.06.201301.07.2013
Závěrečný účet obce Vrbová Lhota za rok 2012
14.06.201308.07.2013
Zasedání zastupitelstva obce 2014
23.12.201329.12.2014
Zasedání zastupitelstva obce 1.7.2013
20.06.201303.07.2013
Zasedání zastupitelstva obce
16.04.201329.04.2013
Záměr obce - prodej pozinkovaného pletiva
24.09.201303.12.2013
Záměr obce - Močidlo
29.04.201306.06.2013
Zákaz vstupu do honitby - Kostelní Lhota
27.05.201315.04.2014
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“
18.11.201303.12.2013
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 2013
29.04.201320.06.2013
Usnesení Ústřední povodňové komise 2
08.06.201320.06.2013
Usnesení Ústřední povodňové komise 1
08.06.201320.06.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23.09.201315.04.2014
Rozhodnutí vlády - Nouzový stav (povodně)
03.06.201312.06.2013
Rozhodnutí vlády
20.06.201330.07.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Zuzana Kvapilová
23.12.201305.02.2014
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Poláchová Radka
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Polách Radovan
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Polách Matěj
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Polách Daniel
30.07.201324.09.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - Jan Mendl
23.12.201305.02.2014
Rozhodnutí - Polách Daniel, Poučení o odvolání
26.08.201324.09.2013
Program zastupitelstva 16.9.2013
09.09.201318.09.2013
Program zasedání zastupitelstva 25.11.2013
20.11.201328.11.2013
Pravidla základní hygieny po záplavách
05.06.201330.07.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Zuzana Kvapilová
23.12.201305.02.2014
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Poláchová Radka
30.07.201324.09.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Polách Radovan
30.07.201324.09.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Polách Matěj
30.07.201324.09.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Polách Daniel
30.07.201324.09.2013
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jan Mendl.
23.12.201305.02.2014
Oznámení k povinné výměně řidičských průkazů
05.12.201302.01.2014
Návrh rozpočtu 2014 - Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
14.10.201306.11.2013
Návrh - Zákaz vstupu do honitby Kostelní Lhota - sever
22.04.201313.05.2013
Mimořádná veterinární opatření
06.06.201302.01.2014
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region - Závěrečný účet za rok 2012
28.04.201313.05.2013
Anketa - Dotace na pořízení kotle
22.05.201330.07.2013
Speciální stavební úřad
Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou
11.11.201328.11.2013
Rozhodnutí o umístění stavby
10.10.201328.11.2013
Rozhodnutí o umístění stavby
19.02.201307.03.2013
Rozhodnutí o umístění stavby
23.08.201318.09.2013
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška + znalecký posudek(24.7.2013)
15.07.201330.07.2013
Dražební vyhláška (21.8.2013)
30.07.201325.09.2013
Dražební vyhláška
03.05.201330.07.2013
Dražební vyhláška
12.03.201324.04.2013
Dražební vyhláška
20.06.201325.09.2013
Dodatek č.1 k dražební vyhlášce o konání dražby nedobrovolné
12.06.201325.09.2013

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce