26. září 2023

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pečky

další informace
26. září 2023

Výzva o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k věcným břemenům KoPÚ Pečky

další informace
19. září 2023

Návrh Územního plánu Sokoleč

další informace
18. srpna 2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

další informace
19. července 2023

Rozpočtové opatření č. 4-2023

další informace
28. června 2023

Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2023

další informace
28. června 2023

Schválený Závěrečný účet Obce Vrbová Lhota za rok 2022

další informace
1. června 2023

Schválené rozpočtové opatření č.-2-2023

další informace
8. března 2023

Schválené rozpočtové opatření č.-1-2023

další informace
23. února 2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

další informace
23. února 2023

Zpráva o výsledku hospodaření obce Vrbová Lhota za rok 2022

další informace
21. února 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce - S K Vrbová Lhota 98 z.s.

další informace
26. ledna 2023

Schválené rozpočtové opatření č. 7-2022

další informace
23. ledna 2023

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Písková Lhota.

další informace
15. prosince 2022

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2023

další informace
15. prosince 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025

další informace
15. prosince 2022

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2023

další informace
15. prosince 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025

další informace
13. prosince 2022

Vodné a stočné na rok 2023

další informace
15. dubna 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na na činnost SK Vrbová Lhota 98 z.s. v roce 2022

další informace
9. února 2021

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace - S.K. Vrbová Lhota 98 z.s. na rok 2021

další informace
Další zprávy