Stížnosti

 Stížnosti, podněty a oznámení lze podávat telefonicky, písemně nebo osobně na Obecním úředě Vrbová Lhota.

Obecní úřad Vrbová Lhota
telefon: 321 785 306
ou@vrbova-lhota.cz