Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Jiří Vojtěch - starosta
Radek Výborný - místostarosta

Michal Sixta - zastupitel - kontrolní výbor
Pavel Pojikar - zastupitel - finanční výbor

JUDr. Zdeněk Hejhal - zastupitel
Miroslav Řehák - zastupitel
Miroslav Vrána - zastupitel

 

zpět
ZPĚT