OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

 

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Rozpočtový výhled 2015 - 2018

Rozpočtový výhled 2015 - 2018 (PDF 69 kB)

 

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet 2016 příjmy (DOC 28 kB)

Rozpočet 2016 výdaje (DOC 43 kB)

 

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet 2017 příjmy (PDF 149.01 kB)

Rozpočet 2017 výdaje (PDF 826.54 kB)

Změna položky rozpočtové skladby na rok 20017 (PDF 141.31 kB)

 

Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce na rok 2018 (PDF 130.04 kB)

 

 

Závěrečný účet obce za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016 (PDF 917.92 kB)

Zpráva o výsledku hospodaření obce v roce 2016 (PDF 4.01 MB)

FIN 12-2016 (PDF 1.42 MB)

 

Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2019 - 2020

Schválený výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019 - 2020 (PDF 198.03 kB)

 

Rozpočet obce na rok 2019

Položkový rozpočet (PDF 167.67 kB)

Závazné ukatatele (PDF 128.46 kB)

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 (PDF 115.26 kB) 

 

Rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2019

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019 (PDF 202.01 kB)

 

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020 - 2021

Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2020 a 2021 (PDF 203.91 kB)

 

Kontakt

Poděbradská 25
Vrbová Lhota
289 11 Pečky

tel./fax: 321785306

e-mail: ou@vrbova-lhota.cz

Úřední hodiny

PO

 

 9.00 - 11.00

 

 

19.00 - 20.00

 

 

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019

4.2., 8.4., 24.6., 9.9., 9.12. vždy od 18:00 hodin

Novinky na email 


Informace o použití

foto
znak malý

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 23.09.2019 v 19:47       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine