Hospodaření obce

 

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Rozpočtový výhled 2015 - 2018

Rozpočtový výhled 2015 - 2018 (PDF 69 kB)

 

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet 2016 příjmy (DOC 28 kB)

Rozpočet 2016 výdaje (DOC 43 kB)

 

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet 2017 příjmy (PDF 149.01 kB)

Rozpočet 2017 výdaje (PDF 826.54 kB)

Změna položky rozpočtové skladby na rok 20017 (PDF 141.31 kB)

 

Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce na rok 2018 (PDF 130.04 kB)

 

 

Závěrečný účet obce za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016 (PDF 917.92 kB)

Zpráva o výsledku hospodaření obce v roce 2016 (PDF 4.01 MB)

FIN 12-2016 (PDF 1.42 MB)

 

Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2019 - 2020

Schválený výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019 - 2020 (PDF 198.03 kB)

 

Rozpočet obce na rok 2019

Položkový rozpočet (PDF 167.67 kB)

Závazné ukatatele (PDF 128.46 kB)

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 (PDF 115.26 kB) 

 

Rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2019

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019 (PDF 202.01 kB)

 

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020 - 2021

Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2020 a 2021 (PDF 203.91 kB)

 

Schválený výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2021 - 2022

 Schválený výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2021 - 2022 (PDF 203.24 kB)

 

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2020

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2020 (PDF 201.54 kB)

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2020 - 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2020 - 2022 (PDF 125.11 kB)

 

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2020

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2020 (PDF 424.01 kB)

 

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2021

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2021 (PDF 115.82 kB)

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2021 - 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2021 - 2023 (PDF 66.69 kB)

 

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2021

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2021 (PDF 363.97 kB)

 

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2022 - 2023

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2022 - 2023 (PDF 367.55 kB)

 

 

 Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2022

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2022 (PDF 76.47 kB)

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2022 - 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2022 - 2024 (PDF 50.76 kB)

 

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2022

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2022 (PDF 367.64 kB)

 

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2023 - 2024

Schválený výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2023 - 2024 (PDF 367.41 kB)

 

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2023

Schválený rozpočet obce Vrbová Lhota na rok 2023 (PDF 79.2 kB)

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025 (PDF 50.74 kB)

 

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2023

 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2023 (PDF 436.93 kB)

 

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2023 - 2025 (PDF 442.41 kB)

 

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2024

 

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na rok 2024 (PDF 201.31 kB)

 

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2024 - 2026

Schválený rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Vrbová Lhota na roky 2024 - 2026 (PDF 208.73 kB)