Aktuality

19. června 2022

Kameny a cihly do bioodpadu nepatří

Vážení spoluobčané. Opět se nám objevil v bioodpadu odpad který tam nepatří. Kdyby si toho nevšíml zaměstnanec kompostárny, mohlo dojít ke zničení drahého stroje na drcení bioodpadu, a to jen kvůli něčí hlouposti. I takhle je to pro naší obec zátěž, protože tento bioodpad nám nevezmou na kompostárnu, ale pošlou nás na skládku směsného odpadu, kde nezaplatíme cca 200 Kč za tunu ale cca 2 000 Kč za tunu. Žádáme o správné třídění odpadu.

bioodpad (JPG 7.96 MB)

bioodpad 2 (JPG 7.7 MB)