Aktuality

15. prosince 2021

Vodné a stočné na rok 2022

Vodné na rok 2022 je 38,50 Kč/m3 včetně DPH.

Stočné na rok 2022 je 39,43 Kč/m3 včetně DPH.