Aktuality

11. listopadu 2020

Dotazník pro vytvoření strategického plánu obce

Vážení spoluobčané,

naše obec v současné době zpracovává nový strategický plán rozvoje, který má definovat priority rozvoje obce v následujících 5 letech a navrhnout konkrétní kroky, které napomohou k jejich dosažení. Rádi bychom věděli, jak se Vám v obci žije, a znali Váš názor na další směřování obce. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní, proto věříme, že nám upřímně sdělíte Váš názor.

Dotazník bude možné vyplnit do 16. 12. 2020.

 Starosta, zastupitelstvo obce

Odkaz na dotazník https://forms.gle/ny86GFWYT6FsXcS79