Aktuality

27. listopadu 2019

Nové kontejnery na větve

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o zřízení 2 nových kontejnerů speciálně na větve, tedy silné větve dřevin, které již nepatří do bioodpadu.

Kontejnery jsou přistaveny na těchto stanovištích: u čističky odpadních vod u zkušebního okruhu VÚŽ