Aktuality

6. srpna 2018

Vodovod v obci Vrbová Lhota

Vážení spoluobčané

V letošním roce se nám podařilo opravit asfaltový povrch v ulici U Dráhy, zpevnili jsme parkoviště u obecního hřbitova a opravili parkoviště u fotbalového hřiště. Nyní bychom se s Vámi chtěli podělit o asi nejdůležitější zprávu v tomto roce, a to - že jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci na výstavbu obecního vodovodu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu je: VRBOVÁ LHOTA VODOVOD
 
Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007194
 
Dotace EU: 19 913 868 Kč (85%)
 
Předmětem podpory je výstavba vodovodní sítě v délce 7,5 Km a vodojemu s tlakovou stanicí pro obec Vrbová Lhota.

Potřebné kroky k realizaci projektu již máme takřka připravené, zbývá dořešit pár věcí, například výběrové řízení zhotovitele stavby a těšit se na to, že zhruba začátkem příštího roku započnou stavební práce.