Aktuality

27. března 2018

Vloupání do objektů

Vážení spoluobčané

Na základě oficiální zprávy policie ČR ohledně výskytu kriminální činnosti (vloupání do objektů) na území obce Vrbová Lhota, Vás žádáme o zvýšenou opatrnost a větší všímavost při pohybu osob především v opuštěných či víkendových objektech. V případě výskytu podezřelých osob volejte linku 158.